- Forums - Ceviz Proje ve Destekleri - Ceviz Dikim desteklemeleri Ceviz , Walnut , Juglans , Nut , Garella musculana , Erschoviella musculana , 
ceviz.biz :: Başlığı Görüntüle - Ceviz Dikim desteklemeleri
 Pano KılavuzuPano Kılavuzu   AramaArama   GruplarGruplar   HesabınızHesabınız   Özel MesajlarÖzel Mesajlar   Giriş YapGiriş Yap 

Ceviz Dikim desteklemeleri 
Yeni Konu Gönder   Cevap Gönder    Mesaj Panosu -> Ceviz Proje ve Destekleri
« Önceki konu :: Sonraki konu »  
Yazar Mesaj

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5078
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
248 / 280

İletiTarih: 29 Tem Sal, 2014 8:46 pm    İleti konusu: Ceviz Dikim desteklemeleri Alıntıyla Cevap Gönder

ceviz Dediki:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327-4-1.pdf
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.


Ülkemiz bitkisel üretiminde verim ve kalitenin artırılması amacı ile Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ No: 2018/17) 27.3.2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğin 18. maddesinde yer alan “ Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği” kapsamında:

1. Destekleme uygulamasına yönelik işlemler 21.3.2018 tarih ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve uygulama esaslarını belirleyen 2018/17 no’lu Tebliğ ile bu Genelge’de açıklanan hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

2. 2014 veya daha önceki yıllarda sertifikalandırılan açık köklü ve tüplü fidanlar destekleme kapsamı dışındadır.

3. Destekleme başvurularında antepfıstığı türü haricinde, sertifika belgesinde “çeşit adı” belirtilmiş olmalıdır.

4. Nektarin ve şeftali tek tür olarak kabul edilecektir.

5. Kadastro tekniği açısından farklı parsel numaralarına sahip olmasına rağmen aynı alan içinde kapama bahçe bütünlüğünü gösteren parçalı araziler destekleme kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, parçalı araziler arasında farklı bir tarımsal faaliyet alanı, trafiğe açık yol, herhangi bir yapı vb. gibi kapama bahçenin bütünlüğünü bozacak bir yapılaşma olmayacaktır.

6. 2018/17 no’lu Tebliğ’de farklı gelişme kategorileri için farklı birim destekleme miktarları yer almaktadır. Bu doğrultudaki kontroller, İl/İlçe Müdürlüklerince fidan sertifikasında belirtilen anaç ve çeşit isimleri ile EK- 1’de yer alan Bodur/ Yarı Bodur Anaç ve Çeşit Tablosu kullanılarak yapılacaktır. Bu Tablo’da yer almayan tür, anaç ve çeşitler, diğer (kuvvetli) olarak kabul edilecektir. Gerekli hallerde BÜGEM’den yazılı görüş alınacaktır.

7. Sertifikalı fidan/fide, standart fidan veya antepfıstığı çöğürü kullanarak bahçe tesis eden çiftçilerin tesis alanlarında kullanacakları dikim normları EK-2’de belirtildiği şekilde olacaktır. EK-2’de yer alan dikim sıklığından daha sık dikimler destek kapsamında yer alacaktır. Arazinin toprak yapısı, bölgenin iklim koşulları, uygulanacak yetiştiricilik teknikleri veya kullanılan çeşidin özellikleri gibi nedenlerden dolayı listede belirtilenden daha seyrek dikim normu uygulanması halinde, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından en az 2 kişi ile oluşturulacak bir komisyonun onayı veya Bakanlık Araştırma Enstitüsü veya Ziraat Fakültelerinden yazılı olumlu görüş alınması halinde, başvuru destekleme kapsamına alınabilir. Bu madde hükümlerine göre alınan kararlar ilgili çiftçinin dosyasına eklenecektir.

8. Fatura tarihi, Fidan/Fide/Üretim Materyali Sertifikası ve Bitki Muayene Raporu tarihinden sonra olacaktır. Fidan/fide/üretim materyalinin üreticisi veya tohumluk bayileri tarafından düzenlenen satış faturalarında fidan/fide/üretim materyali sertifika bilgileri ve etiket numara aralıkları belirtilecektir. İbraz edilen faturanın üzerine İl/İlçe Müdürlüğü tarafından “Aslı görülmüştür ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinden yararlanmıştır.” ibaresi yazılarak, faturanın aslı çiftçiye iade edilecek ve faturanın onaylı bir sureti çiftçinin dosyasında muhafaza edilecektir.


9. Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanarak kapama bahçe tesis eden çiftçilerin başvuruları 2018 üretim yılı için; 01.11.2017 tarihinde başlayıp, 29.6.2018 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek, daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik belgelerle başvuruda bulunanların, 29.6.2018 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamamaları halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Mücbir sebepler (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler ve benzeri) ve önlenemeyen hastalıklar nedeni ile kapama bahçenin zarar görmesi durumunda, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması, İl/İlçe Müdürlüğü tarafından bildirim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde yerinde tespit yapılarak zararın belgelendirilmesi zorunludur. Çiftçinin zamanında bildirimde bulunmaması halinde, söz konusu ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte ilgili çiftçiden geri alınacaktır. Ayrıca önlenemeyen hastalıkların varlığı Bakanlık Araştırma Enstitülerinin raporu ile belgelendirilecektir.

11. İdari hatalardan kaynaklanan fazla ödeme olması durumunda, söz konusu fazla ödeme miktarının ilgili çiftçi tarafından T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 1572 no’lu Şube Operasyonları Daire Başkanlığı hesabına yatırılıp, dekontu BÜGEM’e gönderilecektir.

11. Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu kaynağı kullanılarak, çiftçilerden katkı alınmadan dağıtılan/temin edilen fidan/fidelerin kullanıldığı araziler için sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ödemesi yapılmayacaktır.

12. Sertifikalı fidan /fide ve standart fidan kullanım desteği ödemelerine ilişkin kesin icmallerin Tarım Bilgi Sisteminden (TBS) alınması sırasında, eksi icmalin çıkıp çıkmadığının kontrol edilmesi, eksi icmalin TBS’ de yer alması durumunda gereğinin yapılması, eksi icmalle birlikte yapılan tahsilatlara dair banka dekontlarının, tahsilatın yapılamaması durumunda Vergi Dairesi/Mal müdürlüklerine İl/İlçe Müdürlüklerince gönderilecek olan tahsilatın yapılmasına dair tahsil talep yazısının fotokopisinin Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

13. ÇKS’de 2018 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği (2018)” bölümüne işlenir. 2018 yılı güzlük bahçe tesislerine ait başvurular 2019 üretim yılına ait tebliğ kapsamında değerlendirilecektir.

14. İlçe Müdürlükleri tarafından yıllık olarak yapılan bağ ve bahçe kontrollerine ait bilgiler EK-3’deki tabloya işlenerek İl Müdürlüklerine en geç Aralık ayı itibariyle gönderilecektir.

15. 2017-1 sayılı Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek-1


BODUR VEYA YARI BODUR OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK TÜR- ANAÇ VE ÇEŞİTLER
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/134716


En son ceviz tarafından 05 Nis Cum, 2019 8:53 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 3 defa değiştirildi.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret etTuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:
 
 

Tarih: 29 Tem Sal, 2014 8:46 pm    İleti konusu: Ceviz Dikim desteklemeleri

Başa dön

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 215

Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:13
 
 
0 / 370
176 / 176
21 / 30

İletiTarih: 20 Kas Per, 2014 9:56 am    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

MAVİ SERTİFİKA
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5078
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
248 / 280

İletiTarih: 04 Arl Cum, 2015 8:44 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5078
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
248 / 280

İletiTarih: 04 Arl Cum, 2015 9:19 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5078
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
248 / 280

İletiTarih: 05 Nis Cum, 2019 1:58 pm    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/134716
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et
İletileri göster:   
Yeni Konu Gönder   Cevap Gönder    Mesaj Panosu -> Ceviz Proje ve Destekleri Saatler GMT +1 zaman dilimine göredir
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Forum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki iletilere cevap veremezsiniz
Bu forumdaki iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumdaki iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti dosyaları gönderemezsiniz
Bu forumdaki dosyaları indirebilirsiniz

Benzer Başlıklar
Konu Yazar Forum Cevap Tarih
Yeni ileti yok İlk ceviz çeşitleri ceviz Ceviz Çeşitleri 0 13 Eyl Cum, 2019 4:49 pm Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok CEVİZ ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TAL... ceviz Ceviz Hastalık Ve Zararlıları 0 26 Tem Cum, 2019 3:51 pm Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok Ceviz tomruğu ihracatı ceviz Ceviz Genel 5 07 Tem Pzr, 2019 3:35 pm Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok Ceviz türleri yaprak yapıları ceviz Ceviz Çeşitleri 1 23 Haz Pzr, 2019 3:21 pm Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok Ceviz Ağacı Kitab-ı Die Walnuss ceviz Ceviz Genel 2 03 May Cum, 2019 4:16 pm Son gönderilen iletiler

Etiketler : ceviz dikim desteklemeleri

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group & PNT Nuke
Site Düzenleme Vehbi Akdoğan (Web Coder)


Anasayfa |  Forumlar |  Videolar |  Sitene Haber Ekle |  Facebook |  Haber RSS |  İletişim |  SiteMap Map  GSS

Php-Nuke GPL Lisansı Altında Dağıtılan Ücretsiz Yazılımdır.