- Forums - Ceviz Hastalık Ve Zararlıları - zarar yapan bazı böcekler Ceviz , Walnut , Juglans , Nut , Garella musculana , Erschoviella musculana , 
ceviz.biz :: Başlığı Görüntüle - bakteri -virüs kullanımı-bio insectisit
 Pano KılavuzuPano Kılavuzu   AramaArama   GruplarGruplar   HesabınızHesabınız   Özel MesajlarÖzel Mesajlar   Giriş YapGiriş Yap 

bakteri -virüs kullanımı-bio insectisit


Sayfa: 1, 2, 3  Sonraki »
 
Yeni Konu Gönder   Cevap Gönder    Mesaj Panosu -> Ceviz Hastalık Ve Zararlıları
« Önceki konu :: Sonraki konu »  
Yazar Mesaj

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5082
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
252 / 280

İletiTarih: 27 Oca Cum, 2017 7:05 am    İleti konusu: bakteri -virüs kullanımı-bio insectisit Alıntıyla Cevap Gönder

http://entomoloji.ege.edu.tr/files/Arsiv/2012_36_3/2012_36_3_433-439.pdf
Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3): 433-439
ISSN 1010-6960
433
Orijinal araştırma (Original article)
Bacillus thuringiensis ile Neem ekstraktlarının ve karışımlarının
etkinlikleri üzerinde incelemeler1,2
Studies on the efficacies of combinations of Bacillus thuringiensis with neem extracts
Ferit TURANLI3* Ebru GÜMÜŞ3 Beril GÜZEL3
Summary
This study was carried out to overcome delayed and less effectiveness that are the main disadvantages of
biopesticides compared to conventional pesticides. The use of combination of Bacillus thuringiensis and azadirachtin
based biopesticides was evaluated for efficacies. The penultimate instar larvae of Spodoptera littoralis (Boisduval)
(Lepidoptera: Noctuidae) as test insect, Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Delfin®
WG, Certis), Bacillus thuringiensis
var. aizawai (XenTari®
WG, Valent BioSciece), oil based neem (Neem Azal T/S®
, Trifolio-M), and neem (Neemix®
4.5, Certis) as biopesticides were used in this study. The biopesticides were applied to the test insect larvae at the
doses of 50 ppm, 100 ppm individually and in combinations, and also half doses in combinations through feed. It was
concluded that rapid slowdown of feeding behavior, accordingly reduction in larval growth, and premature deaths
from the first day were determined when the biopesticides were treated in combination compare to that of individual
applications. Combinations of XenTari+Neem Azal and XenTari+Neemix had the highest efficacies in terms of the
larvae weight. In those groups, larvae weight chanced between 48-51 mg and 42-63 mg respectively. Following
treatments in combination of Delfin+Neem Azal, and Delfin+Neemix were also found effective compare to that of their
individual applications and untreated ones (up to 410 mg). Highest lethal effects had also observed mostly in seven
and nine days after application in combination of biopesticides.
Key words:Biopesticide, Bacillus thuringiensis, azadirachtin, neem, combination
Özet
Biopestisitler konusunda yaşanan dezavantajların başında gelen etkinin gecikmeli olarak ve konvansiyonel
pestisitlere göre daha düşük oranda ortaya çıkması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmada, Bacillus
thuringiensis esaslı biopestisitler ile Azadirahtin esaslı biopestisitlerin tek başlarına ve karışım halinde kullanımlarının
etkililiği karşılaştırılmıştır. Çalışmada test böceği olarak Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in yeni 5.
döneme geçmiş larvaları, biopestisit olarak da Bacillus thuringiensis var.kurstaki (Delfin®
WG, Certis) ve Bacillus
thuringiensis var. aizawai (XenTari®
WG, Valent BioScience), yağ bazlı neem (Neem Azal®
T/S, Trifolio-M) ve neem
(Neemix®
4.5, Certis) esaslı biopestisitler kullanılmıştır. Biopestisitler, 50 ppm ve 100 ppm dozlarında tek başlarına ve
yarım dozda karışımlar halinde besin yoluyla uygulanmıştır. Biopestisitlerin karışım halinde uygulandığı bireylerde tek
başlarına uygulandıklarına göre beslenmenin dolayısıyla da gelişmenin ilk günden itibaren yavaşladığı ve erken
ölümlerin gerçekleştiği ortaya konulmuştur. Özellikle XenTari biopestisitinin olduğu karışım uygulamalarından en
yüksek ve hızlı etki alınmıştır. XenTari+Neem Azal karışımlarında ortalama larva ağırlıkları 48-51 mg arasında
değişirken, XenTari+Neemix karışımlarında 42-63 mg arasında gerçekleşmiştir. Bu karışımları sırasıyla Delfin+Neem
Azal ve Delfin+Neemix karışımlarının etkileri izlemiştir. En düşük etki Bacillus thuringiensis var. kurstaki etkili maddeli
Delfin biopestisitinin tek başına uygulandığı bireylerde gözlenirken, kontrol grubunu oluşturan bireyler ortalama 410
mg’a kadar ulaşmıştır. En yüksek öldürücü etki ise uygulamadan sonraki yedi ve dokuz gün sonra yine biopestisit
karışım halinde denendikleri gruplardan elde edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Biopestisit, Bacillus thuringiensis, azadirahtin, neem, karışım

1
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 108 O 300 nolu proje olarak desteklenmiştir 2
15–18 Temmuz 2009 tarihinde Van’da düzenlenen Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi’nde sözlü olarak sunulmuş ve özet olarak basılmıştır 3
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 35100, Bornova, İzmir * Sorumlu yazar (Corresponding author) e-mail: ferit.turanli@ege.edu.tr
Alınış (Received): 06.01.2012 Kabul ediliş (Accepted): 09.03.2012
Bacillus thuringiensis ile Neem ekstraktlarının ve karışımlarının etkinlikleri üzerinde incelemeler
434
Giriş
Biopestisitlerin yaygın kullanımlarını sınırlayan en önemli faktörler; kalıcılıklarının kısa olması,
etkilerinin geç veya düşük düzeyde gerçekleşmesi ile öldürücü etkilerinin konvansiyonel pestisitlere göre
yüksek olmaması şeklinde sıralanabilir (Schumetterer, 1990; Whalon & Wingerd, 2003; Demirbağ et al.,
2008; Rosell et al., 2008; O’Brien et al., 2009).
Zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanılan Bacillus thuringiensis etkili maddeli biopestisitlerin
sözü edilen dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla farklı etki mekanizmalı diğer biyolojik preparatlar ile
karışım halinde kullanılması gibi alternatifler gündeme gelmiştir. Bunlar arasında azadirahtin içeren neem
esaslı biopestisitler alınan olumlu sonuçlar nedeniyle öne çıkmıştır (Turcani, 2001; Kumpmann et al., 2002;
Koul & Wahab, 2004; Senthil Nathan et al., 2006; Babu et al., 2008).
Dünya genelinde konuyla ilgilenen sınırlı sayıda araştırıcı biopestisitlerin karışımlarını değişik zararlı
türlere karşı etkililik açısından test etmiştir. Salama et al. (1984), Spodoptera littoralis (Boisduval)
(Lepidoptera: Noctuidae) mücadelesinde B. thuringiensis ile değişik preparatların karışım uygulamalarından
olumlu sonuçlar alındığını bildirilmişlerdir. Hellpap & Zebitz (1986) Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae) ve Aedes togoi (Theobald) (Diptera: Culicidae) larvalarına karşı azadirahtin etkili
maddeli Neem Azal ile B. thuringiensis etkili maddeli Dipel ve bunların karışımlarını test etmiştir. Çalışma ile
biopestisitlerin karışım uygulamalarında ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ve etkinin görülme süresinin
kısaldığı bildirilmiştir. Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae) üzerinde yapılan
çalışmalarda larva gruplarına azadirahtin ile B. thuringiensis etkili maddeli biopestisitlerin karışımları
denenmiş ve ümit var sonuçlar elde edilmiştir (Basedow & Peters, 1997; Trisyono & Whalon, 1999).
Kumpmann et al. (2002), Adoxophyes orana F.v.R. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın mücadelesinde neem
preperatlarının tek başına yeterli olmamasından dolayı, B. thuringiensis ile karışım halinde kullanılması
stratejisi üzerinde durulduğunu bildirmişlerdir. Rajamohan (2002), B. thuringiensis var. kurstaki’ nin, %1’ lik
neem tohumu ekstraktları ile karışımının Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)’ ya karşı sinerjistik
etki gösterdiğini bildirmiştir. Schulz et al. (2004) Operophtera brumata L. (Lepidoptera: Geometridae) ile
yaptıkları çalışmada B. thuringiensis ve neem preparatlarının tek başlarına kullanıldıklarında etkinin birlikte
kullanıma göre düşük gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada S. exigua ve Helicoverpa armigera
Hübn. (Lepidoptera: Noctuidae) üzerinde B. thuringiensis ve neem preperatlarının karışım halinde etkililiği
laboratuar, sera ve arazi koşullarında araştırılmıştır. Çalışma sonucunda B. thuringiensis var. aizawai ve
Neem Azal’ın karışım olarak kullanılmasının hem laboratuvar hem de sera koşullarında tek başlarına
uygulamalara göre daha etkili bulunmuştur (Aggarwal et al., 2006). Singh et al. (2007), H. armigera üzerinde
neem ve B. thuringiensis etkili maddeli preperatın birlikte uygulanması durumunda sadece toksisitenin
artmadığı, aynı zamanda etkinin ortaya çıkma süresinin kısaldığını bildirmişlerdir. Lymantria dispar L.
(Lepidoptera: Lymantridae) larvaları ile mücadeleye yönelik olarak yapılan bir çalışmada B. thuringiensis
var. aizawai ve neem karışımları arazi koşullarında, farklı konsantrasyonlarda karşılaştırılmıştır. Karışım
uygulamalarında olumlu sonuçlar elde edilirken karışımlarda azadirahtinin yüksek konsantrasyonlarda
antifident etkisi dolayısıyla ölümleri geciktirebileceği ortaya konulmuştur (Fora et al., 2007).
Bu çalışma, Türkiye’de de önemli bir kullanım alanına sahip olan söz konusu biopestisitlerin
yukarıda sözü edilen dezavantajlarında iyileştirmeler sağlamak üzere planlanmıştır. “Entegre Zararlı
Yönetimi” ve “Organik Tarım” uygulamalarında, zararlılara karşı mücadelede biopestisitlerin etkili biçimde
kullanımlarının yaygınlaştırılması çalışmanın diğer bir hedefini oluşturmaktadır. Çalışma ile bu iki
biopestisit grubunun birbirleriyle karışımlarından oluşan sinerjistik bir etki ve bunun boyutu ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Turanlı et al., Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3)
435
Materyal ve Yöntem
Çalışmanın materyalini polifag bir tarımsal zararlı olan S. littoralis türünün 5. dönem larvaları,
önemli tarımsal zararlılara karşı ruhsatlı olan B. thuringiensis var. kurstaki (Delfin®
WG, Certis),
B. thuringiensis var. aizawai (XenTari®
WG, Valent BioScience), yağ bazlı neem (Neem Azal®
T/S,
Trifolio-M) ve neem (Neemix®
4.5, Certis) esaslı biopestisitler oluşturmuştur.
Çalışmada kullanılacak S. littoralis kültürünün oluşturulması ve denemeler için 25±2 °C sıcaklık,
16:8 fotoperiyot, %60-70 orantılı nemin sağlandığı inkübatör kullanılmıştır. Denemelerde kullanılacak
larvalar, yumurtadan çıktıkları andan itibaren kapağında 6 cm çapında tülle kapatılmış havalandırma
deliği bulunan, tabanında kurutma kağıdı kaplı, 20x11 cm boyutlarında ve 4 cm yüksekliğinde kültür
kutularında tutulmuştur. Larvaların beslenmesi için gerekli besinin yapımında ilk aşamada 3,8 g agar 250
ml saf su ile kaynatılmış ve 50 °C ’ye soğumaya bırakılmıştır. Sonrasında içerisine mısır unu, soya unu,
buğday germi, kuru gıda mayası, kazein, wesson tuzu sorbik asit, nipagin, streptomycin konulmuştur. Son
olarak 10 ml saf suda eritilmiş vitaminler hazırlanan besin eriyiğine ilave edilerek soğuyana kadar
karıştırılmıştır (Çizelge 1). Böcek kültürünün oluşturulmasında ve denemelerin kontrol gruplarında bu
yöntemle hazırlanmış besinler kullanılmıştır. Biopestisitlerin larvalara uygulanması besin yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılacak gruplarda agar 150 ml saf su kullanılarak eritilmiş kalan 100 ml
saf su ise biopestisitlerin hazırlanmasında kullanılmış ve soğumaya başlayan besine homojen biçimde
karıştırılmıştır. Çizelge 1 de içeriği verilen besin larvalara günlük olarak verilmiştir.
Çizelge 1. Spodoptera littoralis (Boisduval) larvaların beslendiği yapay besinin bileşenleri ve miktarları
Besin Bileşeni Miktar
Agar 3,8 g
Mısır unu 20 g
Soya unu 10 g
Buğday germi 12 g
Kuru gıda mayası 10 g
Kazein 2 g
Wesson tuzu 1,4 g
Sorbik asit (veya Benzoik asit) 800 mg
Nipagin 400 mg
Aureomycin veya Streptomycin 60 mg
C vitamini 1,8 g
Vitamin karışımı (B1, B2, B3, B5, B6, B9 and biotin) 8 mg
Henüz 5. döneme geçen S. littoralis larvaları arasından tek tek tartılarak seçilen bireylerden oluşan
deneme gruplarının homojen olmalarına özen gösterilmiştir. Denemelerde kullanılacak bu larvalar,
tabanları kurutma kağıdı kaplı 14 cm çapında petrilere konulmuş ve günlük olarak besinleri yenilenerek
temizlikleri yapılmıştır. Tesadüf parselleri deneme desenine göre düzenlenmiş çalışmada her uygulama
5 er larvadan oluşan 4 tekerrürde denenmiştir.
Bacillus thuringiensis ile neem preparatları ve karışımlarının larva gelişimi üzerine etkilerini net
olarak izlemek amacıyla uygulama dozları 50 ve 100 ppm olarak seçilmiştir. Ön denemelerle seçilen bu
dozlar, biopestisitlerin tavsiye dozlarının altında ve tek başına uygulandıklarında ölümlerin ortaya
çıkmadığı dozlardır. Bu amaçla biopestisitler tek başına 50, 100 ppm dozlarında, karışımlarda ise 1/2
oranında (25+25, 50+50 ppm) 4 farklı şekilde uygulanmıştır (Çizelge 2).
Bacillus thuringiensis ile Neem ekstraktlarının ve karışımlarının etkinlikleri üzerinde incelemeler
436
Çizelge 2. Denemelerde kullanılan uygulama grupları ve dozları
Uygulamalar Uygulama Dozları
B. thuringiensis var. kurstaki(Delfin®
)+
Yağ bazlı neem (Neem Azal®
)
25+25 50+50
B. thuringiensis var. kurstaki(Delfin®
)+
Neem (Neemix®
)
25+25 50+50
B. thuringiensis var. aizawai (XenTari®
)+
Yağ bazlı neem (Neem Azal®
)
25+25 50+50
B. thuringiensis var. aizawai (XenTari®
)+
Neem (Neemix®
)
25+25 50+50
B. thuringiensis var. kurstaki(Delfin®
) 50 100
B. thuringiensis var.aizawai(XenTari®
) 50 100
Neem (Neemix®
) 50 100
Yağ bazlı neem (Neem Azal®
) 50 100
Kontrol 50 100
Değerlendirmeler, uygulamaları takip eden günden itibaren 8 gün boyunca günlük olarak larvaların
tek tek tartımları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Abdelgaleil & El-Eswad (2005) tarafından
oluşturulan “GHI=[(C-T)/T]” formülü ile değerlendirilmiştir. Formülde “GHI” gelişme gerilme indeksini, “C”
kontrol grubundaki larvalarda oluşan ağırlık artışını, “T” ise uygulama grubundaki larvalarda oluşan ağırlık
artışını temsil etmektedir. Elde edilen veriler SPSS®
(Versiyon 16.0, Nisan 2008, SPSS Inc., Chicago,
Illinois, ABD) paket programı ile istatistik analizi yapılmıştır.
Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Uygulamalar ilk olarak 50 ppm tek başına ve 25+25 ppm karışım dozlarında gerçekleştirilmiştir. Bu
uygulama grubunda etki neem preparatlarının XenTari biopestisiti ile karışımları lehinde gerçekleşmiştir.
Uygulamalarda XenTari ile Neemix biopestisitlerinin karışımının etkisi XenTari ile Neem Azal karışımın
etkisine göre daha düşük gerçekleşmiştir. Ortalama larva ağırlığı, en etkili karışım grubunda 48 mg olarak
gerçekleşirken ikinci derecede etkili karışımda 63 mg olarak gerçekleşmiştir. Kontrol grubunda ise
ortalama larva ağırlığı 410 mg olmuştur (Şekil 1). Öldürücü etki ise yine XenTari ile Neem Azal
biopestisitlerinin karışımlarından elde edilmiştir. Bu grupta 3. günde başlayan ölümleri 7. günde larvaların
yarısının ölmesiyle devam etmiştir.
İkinci olarak 100 ppm tek başına ve 50+50 ppm yarım doz karışım uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Bu uygulama grubunda XenTari ile Neemix karışımının etkisi yüksek gerçekleşirken, XenTari ile Neem
Azal karışımın etkisi ise bunu izlemiştir. Bu gruplarda ortalama larva ağırlıkları sırasıyla 42 ve 51 mg
olarak gerçekleşirken kontrol grubunda 377 mg olmuştur. (Şekil 2). Larva ölümleri bu uygulama grubunda
da larva gelişmesindeki sonuçlarla paralel gerçekleşmiştir. XenTari ile Neemix karışım uygulamasında 7.
günde uygulama yapılan larvaların yarıya yakını ölürken, 9. günde tamamına ölmüştür.
Turanlı et al., Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3)
437
Şekil 1. Biopestisitlerin tek olarak 50 ppm ve karışımlar halinde 25+25 ppm dozunda Spodoptera littoralis’in (Boisduval) 5. dönem
larvaların gelişme gerileme indeksleri (± standart hata) ile duncan testine göre istatistiksel farklılıkları (P≤0,05).
Şekil 2. Biopestisitlerin tek olarak 100 ppm ve karışımlar halinde 50+50 ppm dozunda Spodoptera littoralis’in (Boisduval) 5. dönem
larvaların gelişme gerileme indeksleri (± standart hata) ile duncan testine göre istatistiksel farklılıkları (P≤0,05).
Çalışmada, biopestisitlerin karışım uygulamalarında larva gelişimlerinin ilk günden itibaren kontrol
grubuna göre yavaşladığı günlük tartımlarla ortaya konulmuştur. Karışım uygulamalarında öldürücü
etkilerin 7-9. günlerde ortaya çıkmasına rağmen larvaların gelişimlerinin yavaşlaması mücadelenin ilk
günden itibaren hedefe ulaştığını göstermektedir.
Çalışma ile elde edilen bulgular daha önce benzer konularda çalışan araştırıcıların sonuçları ile
büyük ölçüde paralellik göstermiştir. Bu çalışmada B. thuringiensis esaslı biopestisitlerin Azadirahtin
esaslı biopestisitler ile karışımlarından etki bakımından olumlu sonuçlar alınmıştır. Uygulamalarda genel
olarak XenTari ile Neemix ve XenTari ile Neem Azal karışımı uygulamalarından en yüksek ve hızlı etki
alınmıştır. Bunu sırasıyla Delfin ile Neemix ve Delfin ile Neem Azal karışımlarının etkililikleri izlemiştir.
Denemelerde elde edilen en düşük etki ise önemli tarımsal zararlılara karşı yaygın ve yoğun olarak
kullanılan B. thuringiensis var. kurstaki esaslı Delfin biopestisitinin tek başına uygulandıkları gruplarda
izlenmiştir. Tam ve yarım doz karışım gruplarının her ikisinde de B. thuringiensis var. aizawai esaslı
XenTari biopestisitinin B. thuringiensis var. kurstaki esaslı Delfin biopestisitine göre daha etkili
Bacillus thuringiensis ile Neem ekstraktlarının ve karışımlarının etkinlikleri üzerinde incelemeler
438
bulunmasının, Cry toksin içerikleriyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Spodoptera cinsine bağlı türlerinin
özellikle Cry 1C toksinine olan yüksek hassasiyeti bilinmektedir. Dolayısıyla bu toksini içeren
B. thuringiensis var. aizawai esaslı XenTari preparatı S. littoralis larvalarına daha yüksek etki göstermiştir.
Hellpap & Zebitz (1986) ’in S. frugiperda ve A. togoi türleri ile yaptıkları çalışmanın sonuçları ile
S. littoralis türü ile yapılan bu çalışma sonuçları paralellik göstermiştir. Kullanılan böcek türleri farklı
olmasına rağmen her iki çalışmada da B. thuringiensis ve Azadirahtin esaslı biopestisitlerin karıştırılarak
uygulandıklarında etkinin öne çekildiği buna bağlı olarak da ölüm süresinin kısaldığı ortaya konulmuştur.
Benzer şekilde Singh et al. (2007) H. armigera’ya karşı neem ve B. thuringiensis etkili maddeli preperatın
birlikte uygulanması durumunda sadece toksisitenin artmadığını, aynı zamanda etkinin ortaya çıkma
süresinin de kısaldığını, azadirahtin’in B. thuringiensis’in etkisini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Bu
çalışmada da özellikle XenTari ile neem esaslı biopestisitlerin karışımlarının uygulandığı gruplarda etkinin
ortaya çıkma süresi kısalmış ve buna bağlı olarak ölümler öne çekilmiştir. Turcani (2001)’nin Bacillus
thuringiensis var. kurstaki ve neem biopestisitlerinin L. dispar’a etkisini değerlendirdiği arazi çalışmasında,
biopestisitlerin karışım halinde kullanımlarının tek başına kullanımlarına göre daha etkili olduğu
saptanmıştır. Schulz et al. (2004), Operophtera brumata L. (Lepidoptera: Geometridae) ile yaptığı
çalışmada B. thuringiensis ve neem preparatlarının farklı dozlardaki karışımlarının etkililik konusunda
dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda da farklı dozlarda karışımların denenmesiyle
ilaç maliyeti konusunda avantajlı ve pratiğe yönelik etkili uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Senthil Nathan
et al. (2006) Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae)’in mücadelesinde
B. thuringiensis var. kurstaki ile azadirahtin esaslı ve ayrıca Vitex negundo L. (Lamiales:Verbenaceae)
yaprak ekstraktlarını tek tek ve karışımlar halinde denemişlerdir. Çalışma sonucunda, farklı etki
mekanizmalarına sahip bakteriyel etmen, A. indica tohum ekstraktı ve V. negundo yaprak ekstraktlarının
üçlü karışımlarının en etkili sonucu verdiği ortaya konulmuştur. Söz konusu preparatların tek başına
uygulandığı gruplarda ise bu çalışmada da olduğu gibi etki düşük gerçekleşmiştir. Fora et al. (2007)
L. dispar larvalarına karşı B. thuringiensis var. aizawai ve neem karışımlarının arazi koşullarında da etkili
olduklarını ortaya koymuşlardır. Aynı etmenler bu çalışmada da S. littoralis türüne karşı etkili
bulunmuştur.
Sonuç olarak bu çalışma ile B. thuringiensis ve neem esaslı biopestisitlerin karışım
uygulamalarında sinerjistik veya tamamlayıcı bir etki ortaya konulmuştur. Zararlı türe bağlı olarak
karışımlarda kullanılacak B. thuringiensis ırkının seçiminin yüksek bir etki elde etmek için önemli olduğu
yine bu çalışma ile saptanmıştır. Dozların yarıya indirildiği karışım gruplarında etkinin korunması,
biopestisitlerin kullanımlarında çevre sağlığı ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlamıştır. Çalışma
ile kalıntı sorunu yaşadığımız ihraç ürünlerinde zararlılarla mücadele konusunda biopestisitlerin daha
etkin kullanımları açısından olumlu gelişmeler sağlanmıştır.
Teşekkür
Çalışmalarımızı 108 O 300 nolu proje olarak destekleyen TÜBİTAK’a ve istatistiksel analizlerdeki
yardımlarından dolayı Arş. Gör. Ali Kemal BİRGÜCÜ (Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma
Bölümü)’ye teşekkürlerimizi sunarız.
Yararlanılan Kaynaklar
Abdelgaleil, S. A. M. & A. F. El-Aswad, 2005. Antifeedant and Growth Inhibitory Effects of Tetranortriterpenoids
Isolated from Three Meliaceous Species on the Cotton Leafworm, Spodoptera littoralis (Boisd.). Journal of
Applied Sciences Research, 1(2): 234-241.
Aggarwal, N., M. Holaschke & T. Basedow, 2006. Evaluation of bio-rational insecticides to control Helicoverpa
armigera (Hübner) and Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) fed on Vicia faba L. Mitteilungen
der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie,15: 365-368.
Turanlı et al., Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3)
439
Babu G. R., P. V. Krishnayya, P. A. Rao & V. S. Rao, 2008. Field efficacy of Bacillus thuringiensis var. kurstaki in
combination with plant oils on pest complex of cauliflower. Annals of Plant Protection Sciences, 16 (1): 53 57.
Basedow, T. & A. Peters, 1997. “Control of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) by an
Azadirachtin-Formulation (Neem-Azal T/S'), by Bacillus thuringiensis tenebrionis (`Novodor'), and by
Combinations of both: Short-term and Long-term Effects, 59-66”. In: Practice Orientated Results on Use and
Production of Neem-Ingredients and Pheromones (Eds: H. Kleeberg & C.P.W. Zebitz). Proc. 5th Workshop,
Wetzlar.
Demirbağ, Z., R. Nalçacıoğlu, H. Katı, İ. Demir, K. Sezen & Ö. Ertürk, 2008. Entomopatojenler ve Biyolojik Mücadele.
Esen Ofset Matbaacılık, Trabzon, 325 s.
Fora, C. G., K. F. Lauer & C. A. Fora, 2007. NeemAzal-T/S in combination with Bacillus thuringiensis var. aizawai in
gypsy moth (Lymantria dispar L.) control. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca, 63: 318-322.
Hellpap, C. & C. P. W. Zebitz, 1986. Combined application of neem-seed-kernel-extract with Bacillus thuringiensisproducts
for the control of Spodoptera frugiperda and Aedes togoi. Zeitschrift für Angewandte
Entomologie,101(5): 515-524.
Koul, O. & S. Wahab, 2004. Neem: Today and In The New Millenium.Kluwer AcademicPublishers New York, Boston,
Dordrecht, London, Moscow, p.291.
Kumpmann, S., J. Kienzle, C. Schulz, C. P. W. Zebitz, A. Trapp & M. Kelderer, 2002. “Control of Adoxophyes orana
F.v.R. with entomopathogens and NeemAzal-T/S: first approach for optimal combination strategies, 35-42”. 10
th International Conference on Cultivation Technique and Phytopathological Problems in Organic Fruit
Growing and Viticulture Proceedings of a Conference, Weinsberg.
O’Brien, K. P., S. Franjevic & J. Jones, 2009. Green Chemistry and Sustainable Agriculture The Role of
Biopesticides.Barbara Smith Fund, Kendeda Sustainability Fund and the Johnson Family Foundation, pp.55.
Rajamohan, H., 2002. Joint Action of Neem Seed Extracts (Azadirachta indica A. Juss.) and Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki Against Plutella xylostella (L.). Ph.D. Thesis, Post-Graduate School, Indian Agricultural
Research Institute, New Delhi, 62pp.
Rosell,G., C. Quero, J. Coll & A. Guerrero, 2008. Biorational insecticides in pest management. The Journal of
Pesticide Science, 33(2): 103–121
Salama, H. S., M. S. Foda, F. N Zaki & S. Moawad, 1984. Potency of combinations of Bacillus thuringiensis and
chemical insecticides on Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Economic Entomology,
77(4): 885-890.
Schulz, C., J. Kienzle, P. Haug, S. Kumpmann & C. P. W. Zebitz, 2004. “Combinations of Bacillus thuringiensisproducts
and NeemAzal-T/S for the control of the winter moth Operophthera brumata, 119-125”. Practice
Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones,Proc. of the 9th workshop,
Hohensolms, Germany.
Schumetterer,H., 1990. Properties and potential of natural pesticides from the neem tree, Azadirachta indica. Annual
Review of Entomology, 35: 271-297.
Senthil Nathan, S. S., K. Kalaivani & K. Murugan, 2006. Behavioural responses and changes in biology of rice
leaffolder following treatment with a combination of bacterial toxins and botanical insecticides. Chemosphere,
64(10): 1650–1658.
Singh, G., P. J. Rup & O. Koul, 2007. Acute, sublethal and combination effects of Azadirachtin and Bacillus
thuringiensis toxins on Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) larvae. Bulletin of Entomological
Research, 97: 351-357.
Trisyono, A. & M. E. Whalon, 1999. Toxicity of neem applied alone and in combinations with Bacillus thuringiensis to
Colorado potato beetle (Coleoptera : Chrysomelidae). Journal of Economic Entomology, 92(6): 1281-1288.
Turcani, M., 2001. “The preliminary results of trials conducted with neem and combinations of neem and Bacillus
thuringiensis var. kurstaki in gypsy moth (Lymantria dispar L.) control in Slovakia, 120-123”. Practice Oriented
Results on the Use of Plant Extracts and Pheromones in Pest Control: Proceedings of the International
Workshop, Tartu, Estonia.
Whalon, M. E. & B. A. Wingerd, 2003. Bt: mode of action and use. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 54:
200-211.
Ba


En son ceviz tarafından 27 Oca Cum, 2017 8:43 am tarihinde değiştirildi, toplamda 2 defa değiştirildi.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret etTuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:
 
 

Tarih: 27 Oca Cum, 2017 7:05 am    İleti konusu: bakteri -virüs kullanımı-bio insectisit

Başa dön

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5082
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
252 / 280

İletiTarih: 27 Oca Cum, 2017 7:16 am    İleti konusu: Re: bakteri kullanımı Alıntıyla Cevap Gönder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16813312
Abstract
The leaf skeletonizer Uraba lugens Walker (Lepidoptera: Nolidae), an Australian species, locally known as "gumleaf skeletonizer", is well established in New Zealand. This insect has the potential to become a serious pest of forestry and amenity eucalypts (Eucalyptus spp.) and is the focus of a long-term management program. The use of synthetic chemical or biological insecticides is one possible control method within an integrated control program. A series of dose-response trials were conducted using laboratory bioassays to test the efficacy of several insecticides against U. lugens: pyrethroids, spinosad, Bacillus thuringiensis kurstaki Berliner (Btk) and an insect growth regulator, Mimic. Pyrethroids and spinosad proved highly effective against U. lugens larvae, achieving 100% mortality after 3-6-d exposure. The performance of Btk was lower against gregarious skeletonizing larvae compared with solitary chewing larvae. When good coverage of the target foliage is achieved, >90% mortality is possible with Btk. Mimic performed poorly against U. lugens compared with other insecticides tested (<60% mortality). The Eucalyptus species on which larvae were feeding significantly altered insecticide efficacy. Treatments applied to Eucalyptus nitens (Deane & Maiden) Maiden had reduced efficacy compared with E. cinerea F. Muell. ex Benth. or E. fastigata Deane & Maiden. Cooler temperatures also reduced insecticide efficacy, presumably by decreasing movement and food consumption by U. lugens. Recommendations on spray applications to control U. lugens in New Zealand are given.
PMID: 16813312

Özet
Yerel olarak "gumleaf iskeletleyicileri" olarak bilinen bir Avustralya türü olan yaprak iskeletçi Uraba lugens Walker (Lepidoptera: Nolidae), Yeni Zelanda'da iyi kurulmuştur. Bu böcek, ormancılık ve tatlılık okaliptüsleri (Okaliptüs spp.) Ciddi zararlıları haline gelme potansiyeline sahiptir ve uzun vadeli bir yönetim programının odak noktasıdır. Sentetik kimyasal veya biyolojik insektisitlerin kullanımı entegre bir kontrol programı içerisinde olası bir kontrol yöntemidir. Çeşitli insektisitlerin U. lugens'e karşı etkinliğini test etmek için laboratuvar biyolojik tahliller kullanılarak bir dizi doz yanıt denemesi yapıldı: pyrethroids, spinosad, Bacillus thuringiensis kurstaki Berliner (Btk) ve bir böcek büyüme regülatörü Mimic. Pyrethroids ve spinosad, U. lugens larvalarına karşı etkili olduğunu kanıtladı ve 3-6 d dozluk maruziyet sonrasında% 100 mortalite elde etti. Btk'nin performansı, yalnız çiğneme larvalarına kıyasla, grefaröz iskelet yapıcı larvalara göre daha düşüktü. Hedef yeşillik için iyi bir kapsama ulaşıldığında, Btk ile>% 90 ölüm olabilir. Mimik, test edilen diğer insektisitlere kıyasla U. lugens'e karşı kötü performans gösterdi (<% 60 mortalite). Larvaların beslenmekte olduğu Ökaliptüs türleri insektisid etkinliğini önemli ölçüde değiştirdi. Ökaliptus nitens (Deane & Maiden) Maiden için uygulanan tedaviler, E. cinerea F. Muell ile karşılaştırıldığında etkinliği azalttı. Bend. Veya E. fastigata Deane & Maiden. Soğuk sıcaklıklar, muhtemelen U. lugens tarafından hareketi ve gıda tüketimini azaltarak insektisid etkinliğini azalttı. Yeni Zelanda'daki U. lugens'i kontrol etmek için püskürtme uygulamaları ile ilgili tavsiyeler verilmektedir.
PMID: 16813312
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5082
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
252 / 280

İletiTarih: 27 Oca Cum, 2017 7:40 am    İleti konusu: Re: bakteri kullanımı Alıntıyla Cevap Gönder

y
Walnut Husk Fly
http://www.certisusa.com/pdf-labels/Neemix45_label.pdf
ACTIVE INGREDIENT:
Azadirachtin .............................................................................................. 4.5%
OTHER INGREDIENTS: .............................................................................. 95.5%
TOTAL: ........................................................................................................ 100.0%
http://www.vit-verim.com/tr/nats_tr.php
http://agrikem.com/urun/nimiks-4-5/#


En son ceviz tarafından 27 Oca Cum, 2017 8:42 am tarihinde değiştirildi, toplamda 1 defa değiştirildi.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5082
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
252 / 280

İletiTarih: 27 Oca Cum, 2017 7:46 am    İleti konusu: Re: bakteri kullanımı Alıntıyla Cevap Gönder

https://pnwhandbooks.org/insect/nut/walnut/walnut-walnut-husk-fly
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et

Yeni Üye


Kayıt: Aug 25, 2013
İletiler: 5082
Şehir: istanbul
Durum: Çevirim Dışı
Tuttuğu Takım

Ruh Haliniz

Seviye:51
 
 
203 / 10164
4853 / 4853
252 / 280

İletiTarih: 27 Oca Cum, 2017 8:00 am    İleti konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

http://agrikem.com/urun/cyd-x/

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/bitkorb/article/download/5000194507/5000169003
BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2015, 55(4): 277-304
ISSN 0406-3597
Ceviz bahçelerinde Elma içkurdu [(Cydia pomonella L.)
(Lep.: Tortricidae)] ile mücadelede alternatif yöntemlerin
etkinliğinin değerlendirilmesi
Pelin DEMİR1
Orkun Barış KOVANCI2
Granulovirüs uygulaması için litrede en az 3 × 1013 granulovirüs içeren biyopestisit
formülasyonu (Madex®, Verim İnşaat Turizm Ltd., Türkiye)

Granulovirüsün
kalıcı etkisinin 3 ile 14 gün arasında değiştiği bildirilmektedir (Arthurs and Lacey
2004)
http://www.biotepp.com/en/products/docs/CP4label.pdf
Cydia pomonella Granulosus virüsü (CpGV) bir olduğunu granulovirus ailesine ait Baculoviridae . [1] Bu 143 uzunluğunda 123.500 baz çifti olan bir iki-şeritli DNA genomuna sahiptir ORF . [2] virüs tek bir virion içeren granüller olarak adlandırılan küçük organları oluşturur. Özellikle - CpGV omurgasız bir virüstür Cydia pomonella veya Elma güve. [3] CpGV bir hızlı GV olarak bilinen, yüksek derecede patojenik - yani, aynı onun ana öldürecek biri instar enfeksiyonu gibi; bu nedenle, sıklıkla kullanılır biyolojik pestisit .
Cydia pomonella granulosis virus (CpGV) is a granulovirus belonging to the family Baculoviridae.[1] It has a double-stranded DNA genome that is 123,500 base pairs in length with 143 ORFs.[2] The virus forms small bodies called granules containing a single virion. CpGV is a virus of invertebrates – specifically Cydia pomonella or the Codling moth.[3] CpGV is highly pathogenic, it is known as a fast GV – that is, one that will kill its host in the same instar as infection; thus, it is frequently used as a biological pesticide.

CpGV in pest control[edit]
C. pomonella has proved to be a problematic pest on several fruit trees, including apples and pears. The caterpillars burrow into the fruit, rendering it un-sellable. Traditional insecticides are of limited use, as some strains have acquired resistance to several insecticides.

CpGV has been shown to kill many of the larvae of C. pomonella in trials without having adverse effects on humans or other animals, thanks to the specific nature of the virus. Also, no development of resistance was observed.[citation needed]

The first CpGV strain, isolated in Mexico, has been commercially formulated into biological pesticides such as Madex (Andermatt Biocontrol AG), Carpovirusine (NPP/Arysta LifeScience) and Cyd-X (Certis).[3][4] Due to the continued use of CpGV in the field, populations resistant to the Mexican strain of C. pomonella have been identified. [5] New strains which are able to manage resistant codling moth populations have been developed. These strains are commercialized by NPP/Arysta LifeScience into Carpovirusine Evo 2 and by Andermatt Biocontrol AG into Madex Max and Madex Plus.


http://orgprints.org/13707/1/265-270.pdf


En son ceviz tarafından 27 Oca Cum, 2017 10:00 am tarihinde değiştirildi, toplamda 3 defa değiştirildi.
Başa dön
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et
İletileri göster:   
Yeni Konu Gönder   Cevap Gönder    Mesaj Panosu -> Ceviz Hastalık Ve Zararlıları Saatler GMT +1 zaman dilimine göredir
Sayfa: 1, 2, 3  Sonraki »
1. sayfa (Toplam 3 sayfa)

 
Forum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki iletilere cevap veremezsiniz
Bu forumdaki iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumdaki iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti dosyaları gönderemezsiniz
Bu forumdaki dosyaları indirebilirsiniz

Benzer Başlıklar
Konu Yazar Forum Cevap Tarih
Yeni ileti yok Bakırlı ilaç kullanımı ceviz Ceviz Hastalık Ve Zararlıları 13 02 Oca Pts, 2017 5:45 pm Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok bakteri ve fungusitler ceviz-2015-201... ceviz Ceviz Hastalık Ve Zararlıları 3 13 Ağu Per, 2015 11:14 am Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok DOĞRU İLAC KULLANIMI İLE HASTALI N... ceviz Ceviz Hastalık Ve Zararlıları 0 29 Haz Pts, 2015 2:22 pm Son gönderilen iletiler
Yeni ileti yok ceviz bakteri hastalıgı sunusu juglanin Ceviz Hastalık Ve Zararlıları 2 07 May Çar, 2014 11:17 pm Son gönderilen iletiler

Etiketler : bakteri virus kullanimi-bio insectisit

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group & PNT Nuke
Site Düzenleme Vehbi Akdoğan (Web Coder)


Anasayfa |  Forumlar |  Videolar |  Sitene Haber Ekle |  Facebook |  Haber RSS |  İletişim |  SiteMap Map  GSS

Php-Nuke GPL Lisansı Altında Dağıtılan Ücretsiz Yazılımdır.